Lịch zoom B-Alpha

Các khóa huấn luyện về Bảo Hiểm và kỹ năng bán hàng hoàn toàn online, vào lúc 20g00 hàng ngày. Hãy tham khảo lịch zoom B-Alpha để thu xếp thời gian vào zoom Bạn nhé.

Thứ 11g30
 (5535532029) 
14g00
 (5535582022) 
20g00
 (5535582022) 
Hai

Huấn luyện sản phẩm 

Vào zoom

 

Bán hàng từ tâm

Vào zoom

Ba

Huấn luyện sản phẩm

Vào zoom

Huấn luyện sản phẩm

Vào zoom

Tọa đàm KDBH 4.0

Vào zoom

OPP

Vào zoom

 

Huấn luyện sản phẩm

Vào zoom

Năm

Huấn luyện sản phẩm

Vào zoom

 

Tọa đàm KDBH 4.0

Vào zoom

Sáu

Huấn luyện sản phẩm

Vào zoom

Huấn luyện sản phẩm

Vào zoom

Huấn luyện sản phẩm

Vào zoom

Bảy    

Khởi động

Vào zoom

Chương trình Khởi Nghiệp - 13g30 ngày Chủ Nhật cuối tháng


Vào zoom

Chúc các Bạn sớm nắm bắt cơ hội xây dựng sự nghiệp và trở thành doanh chủ ngành Bảo hiểm tại B-Alpha

Cấu trúc đặt tên khi vào zoom: <Tên của bạn> / Huynh Anh


Đã thêm vào giỏ hàng