Kiến thức về bảo hiểm bắt buộc
Kiến thức về bảo hiểm bắt buộc

Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 của Việt Nam, bảo hiểm bắt buộc chỉ áp dụng đối với một số loại bảo hiểm nhằm bảo vệ lợi ích công cộng và an toàn xã hội. Đối với ôtô, xe máy khi giao thông trên đường, luật quy định chủ xe phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Hiển thị 1 - 1 / 1 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng